صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

وام آزاد خودرو حتی بدون چک و ضامن فقط پلاک تهران

*پرداخت سرمایه یکساعته و مطمئن 

*پرداخت سرمایه آزاد رهنی و ...

*خودروهای سواری ایرانی و خارجی

*از 10میلیون تا 10 میلیارد تومان


**فقط پلاک تهران

***بدون نقل و انتقال سند


***مبلغ تا 50% ارزش قیمت روز خودرو...


*قرارداد مستقیم و بی واسطه با سرمایه گذار...*بدون هیچگونه پیش پرداخت


*بدون حاشیه، بدون واسطه، بدون معطلی


*عقد قرارداد رسمی در دفترخانه و امکان تسویه زودتر از موعد...اطلاعات آگهی

×