صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

************ پرداخت انواع وام و تامین سرمایه *********** 


$$$️️️️پرداخت فوری سرمایه  بر روی ملک مسکونی تا 50%$ (فقط تهران و البرز)

$$$️️️️️️پرداخت فوری سرمایه بر روی خودرو تا50%$ (فقط پلاک تهران و البرز)

$$$️️️️️️پرداخت فوری سرمایه  بر روی چک صیاد تا 50 میلیون تومان$


$️️️پرداخت فوری سرمایه  بر روی فیش حقوقی تا 5برابر خالص دریافتی$

$️️️پرداخت فوری سرمایه  بر روی طلا تا90%$

$️️️️پرداخت فوری سرمایه بر روی سیم کارت تا90%$


$️️️پرداخت فوری سرمایه برای خرید خودرو$

$️️️پرداخت فوری سرمایه بدون انتقال سند$

$️️️پرداخت وام به کارمندان دولتی و بازنشستگان$


$️️️پرداخت وام به مشاغل آزاد با/بدون جواز کسب

$️️️قرارداد محضری زیر نظر وکیل 

$️️️بدون پپیش پرداخت و هزینه ورودی،.....


$️️️واقعی$بدون حاشیه$بدون معطلی️️️$بدون واسطه 

$️️️مستقیم با سرماه گذار 

$️️️شرکت ثبت شده  با جواز کسب 


↩جهت اطلاع بیشتر لطفا تماس بگیرید↪


اطلاعات آگهی

×