صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

بسمه تعالی

 

خرید و فروش تیتانیوم گریدTitanium Gr2 Gr5  ضایعات صنعتی

 سوپر آلیاژ مرکز

آلیاژهای مختلف تیتانیوم   Titanium Alloy خالص ضایعات  صنعتی پزشکی

                   

 تامین سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف  تیتانیوم Titanium  خالص ضایعات  سوفاله صنعتی پزشکی منجمله:

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy    گرید 1 Grade 1  Gr1    گرید 2 Grade 2  Gr2    خالص ضایعات  صنعتی

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy        گرید 3 Grade 3  Gr3   خالص ضایعات  صنعتی پزشکی  

گرید 4 Grade 4  Gr4    خالص ضایعات  صنعتی پزشکی

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy     گرید 5 Grade 5  Gr5  6Al-4V    خالص ضایعات  صنعتی پزشکی

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy    گرید 6 Grade 6  Gr6     خالص ضایعات  صنعتی پزشکی

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy        گرید 7 Grade 7  Gr7  خالص ضایعات  صنعتی پزشکی

 گرید 8 Grade 8  Gr8    ضایعات  صنعتی پزشکی

آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy      گرید 9 Grade 9  Gr9   خالص ضایعات  صنعتی پزشکی گرید 10 Grade 10  Gr10    ضایعات صنعتی پزشکی

آلیاژهای تیتانیوم Titanium Alloy        گرید 11 Grade 11  Gr11      گرید 12 Grade 12  Gr12   ضایعات صنعتی پزشکی

 در اشکال مختلف : ورق  لوله  میله  میلگرد  گرد  تیوب  دیسک  نبشی  تسمه  نوار  فویل  سیم  سیم جوش  پودر پیچ مهره واشر  ضایعات پلیت صنعتی و...

 

جهت دریافت  اطلاعات فنی کامل آلیاژهای مختلف Inconel  نیکل   Nickelاینکونل   Monel مونل   Hastelloy  هستالوی هستلوی  Incoloy اینکولوی Nimonic نایمونیک  سوپر آلیاژ  Super Alloy  تیتانیوم Titanium و سایر سوپر آلیاژها و همچنین محاسبه وزن دقیق آلیاژهای مختلف به سایت ما به آدرس       یا      مراجعه نمایید.  

 

تلفن تهران: -021     موبایل ( تلگرام )     

  Nickel Inconel نیکل اینکونل Monel مونل  Hastelloyهستالوی هستلوی Incoloy اینکولوی Nimonic  نایمونیک  تیتانیوم گرید 5 گرید2 gr2  gr5  Nickel 617 600 625 718 Titanium داپلکس Duplex نسوز سوپر آلیاژ Super Alloy خالص صنعتی ضایعات سوفاله  خرید و فروش

 

Nickel Inconel خریدار نیکل خالص اینکونل Monel مونل  Hastelloyهستالوی هستلوی اینکولوی Nimonic  نایمونیک  تیتانیوم گرید 5 گرید2 gr2 gr5 617 600 625 718 Titanium داپلکس نسوز سوپر آلیاژ Super Alloy خالص صنعتی ضایعات سوفاله  خرید و فروش خریدار

اطلاعات آگهی

×