صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

 مستربچ کاهش دهنده mfi

_مستربچ احیا کننده و بهبود دهنده گرانول از لحاظ کیفیت و سطح ظاهری محصول و مشابهت آن به مواد نو

- همخونی موادنو و بازیافتی در انواع مختلف ومناسب کارهای مختلف 

 

 

 

اطلاعات آگهی

×