صنعت پلاس

تارنمای جــامـع صـنـــایـــع ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

فروش انواع لودسل  در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت دقت پویای نوین 

کلیه لودسل ها درای نشانگر دیجیتالی رایگان میباشند .

کلیه لودسل همراه با گواهینامه کالیبراسیون و کالیبراسیون رایگان دوساله میباشند .

شرایط فروش لودسل ها بصورت نقدی و اقساطی میباشد .

اطلاعات آگهی

×